Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις κινήσεις και το υπόλοιπο της Viva Employee Debit;

Παρακολούθηση

Τόσο εσείς όσο και οι υπάλληλοι της εταιρείας σας βλέπουν τα στοιχεία αυτά εντός του λογαριασμού τους.