Τι είναι οι Viva Employee Debits;

Παρακολούθηση

Οι Viva Employee Debits είναι κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους της εταιρείας σας για τον καλύτερο έλεγχο και διαχείριση των εταιρικών σας εξόδων. Ορίζετε εσείς πάντα το όριο της κάθε κάρτας και βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αυτών.