Ποια είναι τα όρια χρήσης της Viva Company Debit;

Παρακολούθηση

Τα όρια της Viva Company Debit είναι κοινά με τα όρια του Viva λογαριασμού σας. Δείτε τα όρια του λογαριασμού σας από την σελίδα "Προφίλ".