Δεν βλέπω όλες τις συναλλαγές / πωλήσεις μου.

Παρακολούθηση

Βεβαιωθείτε οτι χρησιμοποιείτε σωστά τα διαθέσιμα φίλτρα αναζήτησης στις επιπλεόν επιλογές όπως "Τύπο συναλλαγής" και "Παρατηρήσεις" κτλ. Αν θέλετε να βλέπετε όλες τις συναλλαγές θα πρέπει να επιλέξετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.