Ποιές πληροφορίες λαμβάνω με τη μορφή αναφορών μέσα από τον Viva Wallet λογαριασμό μου;

Παρακολούθηση

Σας παρέχουμε ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον, μέσα από το οποίο μπορείτε εύκολα να ελέγξετε:
Τις πωλήσεις: Στο πεδίο αυτό θα εντοπίσουμε επιλογές που αφορούν είτε τρόπους χρέωσης των πελατών μιας επιχείρησης, είτε εργαλεία που μας βοηθούν να παρακολουθούμε τις ολοκληρωμένες συναλλαγές. Οι αποτυχημένες συναλλαγές εμφανίζονται με κόκκινο και οι επιστροφές με σκούρο πράσινο. Στη στήλη «Παρατηρήσεις», μπορείτε να δείτε τους χαρακτηρισμούς ανάλογα με τη κατάσταση της κάθε συναλλαγής.  Μπορείτε να αναζητήσετε και να οργανώσετε τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τα διάφορα κριτήρια και φίλτρα. Μας επιτρέπει να αναζητήσουμε συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση κάρτας, μετρητών ή μέσω e-banking. Επιλέγουμε το χρονικό πλαίσιο που μας ενδιαφέρει και πατάμε αναζήτηση.

Τέλος , αντί να επιλέξουμε το χρονικό διάστημα  και αναζήτηση, μπορούμε να προβούμε σε Σύνθετη Αναζήτηση για πιο στοχευμένα αποτελέσματα.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αναζητήσουμε συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από συγκεκριμένες Πηγές που έχουμε δημιουργήσει, βάσει ποιας περιόδου έχει γίνει η εκκαθάριση της συναλλαγής, βάσει στοιχείων του πελάτη (όχι για card present), των 4 τελευταίων ψηφίων της κάρτας (και για card present), αν έχει δεσμευτεί η συναλλαγή κ.α.

Για κάθε  συναλλαγή που θα εντοπίσουμε, έχουμε και ένα πλήθος επιλογών, όπως αυτές που αναφέρουμε παρακάτω :

 • Πληροφορίες: Η επιλογή πληροφορίες είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους συναλλαγών δίνοντάς σας περισσότερες πληροφορίες για τις συναλλαγές, όπως την ώρα εκτέλεσής της, τον κωδικό πληρωμής κοκ.
 • Αποδεικτικό: Η επιλογή αποδεικτικό σας επιτρέπει να δείτε και να εκτυπώσετε το αποδεικτικό μιας συναλλαγής, με τις πληροφορίες αυτής.
 • Ακύρωση: Η επιλογή ακύρωση είναι διαθέσιμη για συναλλαγές που δεν έχουν εκκαθαριστεί.
 • Αντιλογισμός:  Στην περίπτωση που μια Χρέωση ή Πώληση έχει εκκαθαριστεί, υπάρχει η δυνατότητα με αυτή την επιλογή να πραγματοποιήσει πλήρη ή μερικό αντιλογισμό.
 • Αναφορές: Στο πεδίο των αναφορών απευθυνόμαστε για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε παραστατικά που θα μας χρησιμεύσουν στο λογιστήριο, αναφορικά με τις συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί και την προμήθειά τους. Επίσης, αντλούμε πληροφορίες για συναλλαγές με δόσεις, και πότε αυτές θα μας αποδοθούν. Τέλος, μπορούμε να αναζητήσουμε οποιοδήποτε extrait κίνησης του Viva Wallet μας, από την αρχή της εγγραφής μας.
 • Δόσεις:Μπορείτε να δείτε όλες τις ολοκληρωμένες συναλλαγές με πελάτες σας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με δόσεις και πότε αυτές θα σας αποδοθούν.
  Όταν εκτελείτε συναλλαγή με δόσεις, καλό είναι να γνωρίζετε πως το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση (μείον την προμήθεια της Viva Payments) μεταφέρεται στον Viva Wallet λογαριασμό σας κάθε μήνα.
  Η πρώτη δόση καταβάλλεται στο Viva Wallets σας εντός 30 εργάσιμων ημερών. Eάν μεσολαβήσουν αργίες, ενδέχεται να ξεπεραστεί κατά 2-3 ημέρες, το παραπάνω διάστημα. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 36 δόσεις και είναι πάντα άτοκες. O ορισμός των επιτρεπόμενων δόσεων καθορίζεται πάντα από τον έμπορο.
  Στην περίπτωση των άτοκων δόσεων, το συνολικό ποσό δεσμεύεται από την αρχή στην κάρτα του πελάτη, με αποτέλεσμα να μη του επιτρέπει να προβεί σε επόμενες αγορές σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Κάθε μήνα χρεώνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση μέχρι την αποπληρωμή του συνόλου.
 • Αναφορά εκκαθάρισης: Μπορείτε να αναζητήσετε και αποθηκεύσετε παραστατικά εκκαθαρισμένων συναλλαγών πωλήσεων, σε ημερήσια σύνολα. Η αναζήτηση που κάνετε είναι μηνιαία και τα αποτελέσματα που παίρνετε είναι ενημερωμένα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα.
 • Παραστατικά: Μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε τα μηνιαία σας παραστατικά για τις συναλλαγές πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω της Viva Payments. Η αναζήτηση είναι μηνιαία και έχετε πρόσβαση μέχρι και τον προηγούμενο μήνα. Ενέχουν θέση τιμολογίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συγκεντρωτικές δηλώσεις του λογιστηρίου σας.
 • Wallet Extrait: Μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε όλες τις κινήσεις του VivaWallet σας και του κάθε wallet που έχετε δημιουργήσει ξεχωριστά. Η αναζήτηση είναι μηνιαία και τα αποτελέσματα αφορούν όλες τις κινήσεις (μεταφορές, πληρωμή λογαριασμών..) πλην των συναλλαγών πωλήσεων. Αντιθέτως, μπορείτε να δείτε την απόδοση των χρημάτων συνολικά, έπειτα από κάθε εκκαθάριση.