Έχω πραγματοποιήσει επιστροφή μίας συναλλαγής με δόσεις, αλλά ο πελάτης μου βλέπει ακόμα το ποσό ως δεσμευμένο στο υπόλοιπο της πιστωτικής του κάρτας. Είναι φυσιολογικό αυτό;

Παρακολούθηση

Ναι είναι φυσιολογικό. Το ποσό θα παραμείνει δεσμευμένο ακόμα και αν αντιλογήσετε τη συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα ο πελάτης θα βλέπει μία χρέωση του ποσού της δόσης και μία αντίστοιχη πίστωση αυτού του ποσού μέχρι το τέλος της περιόδου των δόσεων.