Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν προκύψει αμφισβήτηση συναλλαγής;

Παρακολούθηση

Αρχικά σας προτείνουμε να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τον πελάτη:
Πολλές φορές, η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη είναι αρκετή ώστε να επιλυθεί άμεσα η αμφισβήτηση. Η επικοινωνία κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διαπιστώσετε τα ακριβή αίτια της αμφισβήτησης και να υπενθυμίσετε στον πελάτη σας τη εν λόγω συναλλαγή .
Αν η αμφισβήτηση έχει προκύψει από παρεξήγηση, ο καρτούχος μπορεί άμεσα να αποσύρει το αίτημα, επικοινωνώντας με την τράπεζα του και υποβάλλοντας αίτημα άρσης αμφισβήτησης.
Εν συνεχεία να υποστηρίξετε εγγράφως τη θέση σας.
Σε περιπτώσεις που αμφιβάλλετε ή πιστεύετε ότι η συναλλαγή δεν θα έπρεπε να έχει αμφισβητηθεί, μπορείτε να υποστηρίξετε τη θέση σας παρέχοντας όση περισσότερη πληροφορία μπορείτε.
Η Viva Wallet θα σας καθοδηγήσει για την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία ακολούθως θα προσκομίσει στην Τράπεζα και θα σας ενημερώσει για το τελικό αποτέλεσμα.

Εάν αποδέχεστε την αμφισβήτηση της συναλλαγής, δεν χρειάζεται από μέρους σας καμία περαιτέρω ενέργεια εκτός από την σχετική ενημέρωσή μας για την αποδοχή της, μέσα από το διαχειριστικό, και στην συνέχεια το ποσό θα επιστραφεί στον πελάτη σας.
Σημειώστε ότι σε περιπτώσεις αμφισβήτησης, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού στον πελάτη, από εσάς.