Πως λειτουργούν οι αντιλογισμοί;

Παρακολούθηση

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του αντιλογισμού μπορείτε να επιστρέψετε πλήρως το ποσό (full refund) ή ένα μέρος του ποσού πληρωμής (partial refund) στη κάρτα του πελάτη σας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιλογισμό μιας συναλλαγής επιλέγοντας Πωλήσεις / Συναλλαγές και έπειτα το κουμπί αντιλογισμός, πληκτρολογώντας το ποσό που επιθυμείτε.
Κατά γενικό κανόνα επιτρέπονται πολλαπλοί αντιλογισμοί για κάθε συναλλαγή. Υπάρχουν περιπτώσεις ωστόσο, όπου επιτρέπεται μόνο ένας ανά συναλλαγή.
Αντιλογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε συναλλαγές που έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό έχει μεταφερθεί σε ένα Wallet. Συνεπώς αφορούν συναλλαγές προηγούμενων ημερομηνιών. Συναλλαγές που αφορούν την ίδια ημέρα μπορούν μόνο να ακυρωθούν.
Για να πραγματοποιηθεί ένας αντιλογισμός απαιτείται να υπάρχει το αντίστοιχο διαθέσιμο υπόλοιπο στο Wallet σας.
Για να έχετε πρόσβαση στις αντιλογισμένες συναλλαγές, επιλέγοντας Πωλήσεις / Συναλλαγές, και να τις αναζητήσετε επιλέγοντας τα κατάλληλα κριτήρια.
Ο χρόνος που απαιτείται για να λάβει ο πελάτης σας το ποσό του αντιλογισμού ποικίλει, καθώς εξαρτάται αποκλειστικά από τον εκδότη και από το τύπο της εκάστοτε κάρτας. Ενημερώστε τους πελάτες σας πως θα πρέπει να περιμένουν 5 εργάσιμες ημέρες, έτσι ώστε το ποσό ενός αντιλογισμού να εμφανιστεί στην κατάσταση κινήσεων (statement) της κάρτας τους.