Πώς μπορώ να μεταφέρω χρήματα σε κάποιον άλλον Viva Wallet χρήστη;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα σε οποιοδήποτε χρήστη Viva Wallet χρησιμοποιώντας αν είναι ιδιώτης το κινητό του τηλέφωνο και εάν είναι επαγγελματίας το ΑΦΜ του. Κάνοντας είσοδο στο VIva wallet account επιλέγετε από τη κεντρική σελίδα το "-"  ή από οποιδήποτε άλλο σημείο του διαχειριστικού στην επιλογή "Μεταφορά" και έπειτα την επιλογή "Μεταοφορά σε τρίτο" ή "Μεταφορά σε επιχείρηση". Για μεταφορά σε τρίτό θα χρειαστεί να συμπληρωθεί το κινητό του χρήστη ενώ για μεταφορά σε επιχείρηση το ΑΦΜ. Για την ασφάλεια των συναλλαγών αποστέλεται στο κινητό εγγραφής σας 6ψηφιος κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί εντός 5λεπτών στο τελευταίο βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Εάν για οποιδήποτε λόγο καθυστερήσετε και λήξει ο κωδικός θα χρειαστεί να επαναλαβέτε τη διαδικασία. Σημείωση: Εάν δεν συμπληρώσετε το κωδικό και πατήσετε συνέχεια δεν προχωράει η μεταφορά.