Η μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό μου απορρίπτεται.

Παρακολούθηση

Εάν μια μεταφορά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιβεβαιώστε ότι το ποσό που επιλέγετε προς μεταφορά είναι διαθέσιμο στο υπόλοιπο σας.