Ρύθμιση ρόλων/χρηστών

Παρακολούθηση

Μέσα από τον επαγγελματικό σας λογαριασμό, από την επιλογή ρυθμίσεις , μπορείτε να προσθέσετε όσους χρήστες επιθυμείτε και αντίστοιχα να τους αποδώσετε τους παρακάτω ρόλους:
• Εμφάνιση υπολοίπου
• Επιτρέπεται Pay out
• Επιτρέπονται αντιλογισμοί
• Πραγματοποίηση πωλήσεων
• Διαχείριση λογαριασμού
• Επιτρέπεται πληρωμή λογαριασμού
• Διαχείρiση employee cards
Θα χρειαστεί να κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας από την επιλογή Ρυθμίσεις -> Χρήστες -> Νέος Χρήστης -> Συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται και στο πεδίο "Ρόλοι χρήστη" επιλέγετε όποιο από τα παραπάνω κρίνετε ότι αρμόζει σε κάθε χρήστη/υπάλληλο -> Δημιουργία.