Δεν έχω παραλάβει ακόμα την κάρτα μου.

Παρακολούθηση

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει παραγγελία της κάρτας σας και έχει ξεπεραστεί το χρονικό διάστημα των 15 ημερών μπορείτε να προβείτε εκ νέου σε παραγγελία επιβεβαιώνοντας τη διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει.