Γιατί δεν έγινε αποδεκτή η πληρωμή με την κάρτα μου;

Παρακολούθηση

Εάν μια πληρωμή που πραγματοποιήσατε με τη κάρτα σας δεν έχει γίνει αποδεκτή θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ότι το διαθέσιμο υπολοιπο επαρκεί για την ολοκλήρωση αυτής. Εάν υπάρχει το αντίστοιχο υπόλοιπο  θα χρειαστεί να μιλήσετε με την επιχείρηση/οργανισμό στον οποιο προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε την αντίστοιχη πληρωμή.