Γιατί δεν έγινε αποδεκτή η πληρωμή που έκανα;

Παρακολούθηση

Εάν προσπαθείτε να πραγματοποείσετε μια πληρωμή λογαριασμού και δεν γίνεται αποδεκτή πρέπει να επιβεβαιώσετε αν είναι επαρκές το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Επίσης να ελέγξετε ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης αυτού καθώς πολλοί οργανισμοί δεν κάνουν αποδεκτούς ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.Εάν δεν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω θα χρειαστεί να μιλήσετε με την αντίστοιχη επιχείρηση/οργανισμό στον οποίο επιχειρείτε να πραγματοποιήσετε τη πληρωμή.