Η πληρωμή μου δεν έχει αποδεκτή και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα τα χρήματα στον λογαριασμό μου.

Παρακολούθηση

Αν εχετε πραγματοποιήσει κάποια πληρωμή η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον οργανισμό/επιχείρηση τότε θα χρειαστεί να αναμένετε έως ότου πραγματοποιηθεί η εκκαθάρριση των συναλλαγών προκειμένου να εμφανιστούν τα χρήματα στο account σας.