Γιατί η συναλλαγή μου εμφανίζεται ακόμα σε εκκρεμότητα;

Παρακολούθηση

Αν μια συναλλαγή σας εμφανίζεται σε εκκρεμμότητα αυτό υποδεικνύει ότι δεν έχει εκκαθαριστεί. Θα χρειαστεί να αναμένετε και μόλις πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση πλέον το ποσό θα αφαιρεθεί από το διαθέσιμο υπόλοιπο.