Πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του λογαριασμού μου;

Παρακολούθηση

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση σε στοιχεία του λογαριασμού σας (διεύθυνση, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μεταβολλές σε καταστατικό κτλ) θα χρειαστεί να μας στείλετε γραπτώς το αίτημα σας ,από το email το οποίο είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ,στη διεύθυνση support@vivawallet.com. H αλλαγή πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνεται από το αντίστοιχο έγγραφο που θα συνοδεύει το αίτημα σας.