Δεν μπορώ να ολοκληρώσω την διαδικασία ταυτοποίησης.

Παρακολούθηση

Αν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε τη βιοντεοκλήση επιβεβαιώστε ότι η συνδεση του internet επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εάν έχετε ολοκληρωσει τη διαδικασία και αναμένετε το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης σας,προκειμένου να απολαύσετε τα προνόμια του Viva Wallet λογαριασμού σας, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν ότι πραγματοποιείται μέχρι και μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της βιντεοκλήσης. Εάν παρόλαυτα η διαδικασία της ταυτοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς θα χρειαστεί να την επαναλάβετε εκ νέου.Εάν προσπαθείτε να "ανεβάσετε" τα απαραίτητα έγγραφα το διαχειριστικό σας επιβεβαιώστε ότι είναι στην επιτρεπόμενη μορφή και ότι σε κάθε πεδίο έχετε ανεβασει ένα έγγραφο. Υπενθυμίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι θα πρέπει να έχουν συμπληρωθει τα 18έτη.