Γιατί απορρίπτεται η κάρτα μου;

Παρακολούθηση

Θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ότι το διάθεσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας επαρκεί για την αντίστοιχη συναλλαγή. Επίσης ότι η αγορά που προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε δεν υπόκειται στις περιοστικές διατάξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Εάν δε συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω τότε παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε από στο email το οποίο είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας το ακριβές πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσατε ιδανικά ακολουθούμενο από αντίστοιχο screenshot.