Πώς ενεργοποιώ το τερματικό μου;

Παρακολούθηση

Θα πρέπει αρχικά να συνδεθείτε στον επαγγελματικό σας Viva Wallet λογαριασμό.
Αφού συνδεθείτε, επιλέγετε από το αριστερό κάθετο μενού: Πωλήσεις → Φυσικές Πληρωμές → Τερματικά → και δεξιά στην οθόνη, → Νέο Τερματικό

Εμφανίζεται ένα παράθυρο με 5 βήματα:
Βήμα 1: Επιλογή μοντέλου τερματικού → Επόμενο
Βήμα 2: Εισαγωγή POS ID → Επόμενο
(Το POS ID της συσκευής είναι ο σειριακός αριθμός (S/N) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. O σειριακός αριθμός αποτελείται από 8 ψηφία και είναι μοναδικός για τη συσκευή σας. Για το μοντέλο D200 το αρχικό γράμμα πρέπει να ειναι κεφαλαίο και λατινικό)
Βήμα 3: Επιλέξτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας → Αποστολή Αιτήματος Ενεργοποίησης
Βήμα 4: Στην επιλογή “Σύνδεση με Πηγή Πληρωμής, υπάρχει η δυνατότητα “Δημιουργία”
Συμπληρώνετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας και μόλις πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση (θα πρέπει να την επιλέξετε από την λίστα που θα εμφανιστεί αυτόματα), πατάτε το κουμπί «Δημιουργία» από την επιλογή “Σύνδεση με πηγή πληρωμής” και επιλέγετε την πηγή που μόλις δημιούργησατε.
Βήμα 5: Εμφανίζεται το μήνυμα "Το αίτημα ενεργοποίησης εστάλη" → Επόμενο
Βήμα 6: Πατάτε απευθείας ΟΚ και το παράθυρο εξαφανίζεται
Στην οθόνη σας ,έχουν εμφανιστεί τα "Τερματικά POS" με το τερματικό που μόλις έκανε εγγραφή να είναι σε κατάσταση "Σε αναμονή". Εάν γίνει ανανέωση της σελίδας, εμφανίζεται πλέον ως “Ενεργό”
Μπορείτε να ανατρέξετε και στο αντίστοιχο video στο youtube https://www.youtube.com/watch?v=Zmdpj_jC6dU&feature=youtu.be