Δεν αναγνωρίζω μια χρέωση της κάρτας μου

Παρακολούθηση

Μερικές φορές η διακριτική επωνυμία της επιχείρησης όπως αυτή αποτυπώνεται στην κίνηση  του λογαριασμου σας ενδέχεται να είναι διαφορετική από την εμπορική της ονομασία. Επίσης θα χρειαστεί να ελέγξετε αν η κάρτα σας  έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο οικείο πρόσωπο.