Τι είναι ο ΙΒΑΝ και πώς αναγράφεται

Παρακολούθηση

Τι είναι ο IBAN λογαριασμός:

Ο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) είναι ένας αριθμός συνδεδεμένος με τον Viva Wallet λογαριασμό σας. Ο ΙΒΑΝ αποτελείται από τον αλφαβητικό κωδικό της χώρας, ακολουθούμενο από δύο ψηφία και έπειτα μέχρι και 34 χαρακτήρες για τον τραπεζικό λογαριασμό με βάση τη χώρα προέλευσης του IBAN. Ο IBAN καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη την διαδικασία των διασυνοριακών πληρωμών εντός SEPA.

Πως είναι δομημένος ο ΙΒΑΝ: 

Ο αριθμός περιλαμβάνει μέχρι και 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, οι οποίοι είναι δομημένοι ως εξής:

  • Δύο γράμματα που αντιπροσωπεύουν τη χώρα προέλευσης της τράπεζας που κατέχει λογαριασμό (ISO 3166 κωδικός χώρας με δύο γράμματα)
  • Δύο ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν τον ΙΒΑΝ
  • Μέχρι και 30 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που προσδιορίζουν την τράπεζα και τον Βασικό Αριθμό Λογαριασμού (BBAN)