Τι θα συμβεί αν δεν προχωρήσω σε οποιαδήποτε υλοποίηση;

Παρακολούθηση

Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τη λύση υποστήριξης πληρωμών μέσω Viva με την κατάλληλη αναβάθμιση του TLS πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης μηνυμάτων προς τις υποστηριζόμενες εκδόσεις, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες της Viva και να προσφέρετε στους καταναλωτές σας τις διευκολύνσεις που συνεπάγονται. 

Παράλληλα, η χρήση οποιουδήποτε δικτύου πληρωμών ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας που κάνει χρήση του TLS v1.0 πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης μηνυμάτων δημιουργεί ρίσκο στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων συναλλαγών. 

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην αναγκαία τεχνική εργασία για να συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Viva.