Τι εργασία χρειάζεται για να είναι καλυμμένη η επιχείρησή μου;

Παρακολούθηση

Θα πρέπει το τμήμα IT της επιχείρησής σας ή ο πάροχος του λογισμικού πληρωμών που διαθέτετε να προχωρήσει σε αναβάθμιση στις τερματικές συσκευές ή σε κεντρικό κατανεμητή κίνησης δικτύου προκειμένου να υποστηρίζεται πιο πρόσφατη έκδοση του TLS. 

Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται, αναλόγως με την υποδομή υποστήριξης συναλλαγών, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

  • Ενημέρωση λειτουργικού συστήματος τερματικής συσκευής 
  • Ενημέρωση πλαισίου (framework) γλώσσας προγραμματισμού της εφαρμογής  
  • Ενημέρωση εφαρμογής πληρωμών που είναι εγκατεστημένη σε τερματική συσκευή 
  • Εγκατάσταση ενδιάμεσου κόμβου ο οποίος θα αναλαμβάνει να αναβαθμίζει την έκδοση του TLS πριν τα μηνύματα συναλλαγών αποσταλούν προς τους εξυπηρετητές πληρωμών της Viva (Προσοχή: Αυτό το μέτρο ενδέχεται να μην καλύπτει την ασφάλεια του εσωτερικού σας δικτύου, ωστόσο θα προσφέρει μια ενδιάμεση λύση) 

Υποστηρίζονται οι εκδόσεις TLS 1.1 (προδιαγράφηκε το 2006) & 1.2 (προδιαγράφηκε το 2008). Η έκδοση 1.3 έχει πρόσφατα εκδοθεί και αναμένεται η υποστήριξη από τους προμηθευτές λογισμικού, συνεπώς δεν υποστηρίζεται ακόμη. 

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που κάνουν αποκλειστική χρήση POS terminals με το λογότυπο της Viva καθώς τα POS της Viva από την αρχή υποστηρίζουν την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση TLS. 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, καθώς δεν μπορεί να μας είναι γνωστή η εσωτερική υποδομή δικτύου της κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης, η Viva δεν δύναται να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στα παραπάνω. Ωστόσο θα παραμείνουμε στη διάθεσή σας ώστε να προσφέρουμε τις κατάλληλες διευκρινίσεις όπου μας είναι εφικτό.