Πως με επηρεάζει αυτό;

Παρακολούθηση

Θα πρέπει να εκτελεστεί εργασία από το τμήμα IT της επιχείρησής σας ή τον πάροχο του λογισμικού πληρωμών που διαθέτετε, η οποία αφορά ενημέρωση στις τερματικές συσκευές ή σε κεντρικό κατανεμητή κίνησης δικτύου προκειμένου να υποστηρίζεται πιο πρόσφατη έκδοση του TLS. 

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που κάνουν αποκλειστική χρήση POS terminals με το λογότυπο της Viva καθώς τα POS της Viva από την αρχή υποστηρίζουν την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση TLS. 

Η εργασία αυτή θα αναβαθμίσει το επίπεδο κρυπτογράφησης των μηνυμάτων συναλλαγών και κατά συνέπεια την ασφάλεια αυτών και δεν επηρεάζει την εμπειρία του χειριστή του τερματικού ή του πελάτη.