Γιατί με αφορά;

Παρακολούθηση

Λάβατε τη συγκεκριμένη ειδοποίηση γιατί διαπιστώσαμε από έλεγχο καταγραφής των χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και με βάση την IP διεύθυνση ότι μηνύματα συναλλαγών από δικά σας συστήματα ή συστήματα παρόχου λύσης λογισμικού πληρωμών που αφορούν το δικό σας Wallet ID γίνονται με χρήση του TLS v1.0 που θα καταργηθεί στον χρόνο που αναφέρει η ειδοποίηση. 

Θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε αναβάθμιση των υποδομών σας ή της λύσης λογισμικού που αξιοποιείτε ώστε να αξιοποιείτε νεότερα, πιο ασφαλή και υποστηριζόμενα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης της επικοινωνίας. Η αναβάθμιση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ανακοινωθείσα ημερομηνία.