Τι είναι το Interchange++;

Παρακολούθηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 751/2015 και της 2η Ευρωπαϊκής Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD 2), η Viva Wallet παρέχει στους εμπόρους το «Interchange + +», ένα ξεκάθαρο μοντέλο χρεώσεων για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών. Το «interchange» είναι η προμήθεια του Ιδρύματος που εκδίδει την κάρτα (issuer). Το πρώτο + είναι η προμήθεια που χρεώνουν τα διεθνή σχήματα καρτών (VISA, Mastercard). Οι χρεώσεις αυτές συνήθως είναι χαμηλότερες από τις χρεώσεις interchange και κυμαίνονται από 0,10% έως 0,65% για συναλλαγές e-commerce ή MO/TO. Το δεύτερο + είναι η προμήθεια που χρεώνει η Viva Wallet για την υπηρεσία αποδοχής καρτών, μέχρι το επίπεδο της συναλλαγής. Η χρέωση αυτή κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητάς σας, την χώρα εγκατάστασής σας και το σύνολο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρησή σας από κάρτες.

Αυτό σημαίνει ότι σας παρουσιάζουμε ξεκάθαρα όλα τα έξοδα τρίτων (η προμήθεια του εκδότη της κάρτας και των διεθνών σχημάτων καρτών) και την προμήθεια της Viva Wallet, ώστε να έχετε ακριβή γνώση της διαδικασία και να βλέπετε ακριβώς τι χρεώνεστε για κάθε συναλλαγή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χρεώσεις interchange για χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ευρωπαϊκό Οργανισμό είναι 0,20% και αφορούν την πλειοψηφία των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται. Οι χρεώσεις interchange με βάση τους πιο πάνω παράγοντες μπορεί υπό περιπτώσεις να φτάσουν έως και το 2,00%. Οι χρεώσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα website των Οργανισμών Visa / Mastercard.