Πώς καθορίζονται αυτές οι χρεώσεις;

Παρακολούθηση

Οι χρεώσεις σχημάτων και οι χρεώσεις Interchange, καθορίζονται από μεταβλητές όπως τον τύπο της κάρτας, την χώρα του εμπόρου και του Ιδρύματος Έκδοσης Καρτών, την κατηγορία του εμπόρου, το είδος συναλλαγής (online ή πληρωμές χωρίς την παρουσία κάρτας / πληρωμές με τερματικό ή κάρτες) και πολλά ακόμη.
Οι χρεώσεις καθορίζονται από τα σχήματα καρτών Visa* και Mastercard* και υπάρχουν σε ορισμένες χώρες.
Οι χρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Acquiring καθορίζονται από τη Viva Wallet με βάση το σύνολο του μηνιαίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρησή σας από κάρτες.

 

* Από τις 19 Οκτωβρίου 2019 η Visa και η Mastercard τροποποιούν τις χρεώσεις σε κάρτες ιδιωτών, χωρών έκδοσης εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε εμπόρους, οι  οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

blobid1.png