Πώς καθορίζονται αυτές οι χρεώσεις;

Παρακολούθηση

Οι χρεώσεις σχημάτων και οι χρεώσεις Interchange, καθορίζονται από μεταβλητές όπως τον τύπο της κάρτας, την χώρα του εμπόρου και του Ιδρύματος Έκδοσης Καρτών, την κατηγορία του εμπόρου, το είδος συναλλαγής (online ή πληρωμές χωρίς την παρουσία κάρτας / πληρωμές με τερματικό ή κάρτες) και πολλά ακόμη.
Οι χρεώσεις καθορίζονται από τα σχήματα καρτών Visa και Mastercard και υπάρχουν σε ορισμένες χώρες.
Οι χρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Acquiring καθορίζονται από τη Viva Wallet με βάση το σύνολο του μηνιαίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρησή σας από κάρτες.