Πως δουλεύει η υπηρεσία 3D secure;

Παρακολούθηση

Αφού ενεργοποιήσετε την κάρτα σας, η υπηρεσία 3D Secure τίθεται αυτόματα σε λειτουργία και σας προστατεύει κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά σε συμβεβλημένους εμπόρους. Για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή, σας αποστέλλουμε έναν κωδικό μιας χρήσης (One Time Password- OTP). Αφού καταχωρήσετε τον κωδικό μιας χρήσης στο κατάλληλο πεδίο , η συναλλαγή σας εγκρίνεται και ολοκληρώνεται με ασφάλεια.