Πώς μπορώ να μεταφέρω χρήματα στη Viva Company Debit;

Παρακολούθηση

Η Viva Company Debit χρησιμοποιεί το διαθέσιμο υπόλοιπο του κεντρικού (primary)  Viva λογαριασμού σας. Στον λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται χρήματα από τις πωλήσεις σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διαθέσιμους τρόπους φόρτισης.