Μπορώ να έχω παραπάνω από μία Viva Company Debit;

Παρακολούθηση

Όχι. Η κάθε Viva Company Debit μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα Viva επαγγελματικό λογαριασμό.Μπορειτε όμως να προμηθευτείτε πολλαπλές Viva Employee Debit κάρτες για χρήση από τους υπαλλήλους σας.