Πώς μεταφέρω το διαθέσιμο υπόλοιπο του Wallet μου;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να μεταφέρετε το υπόλοιπο διαθέσιμο του Viva Wallet σας με τους παρακάτω τρόπους:


- Μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό
- Μεταφορά σε τρίτο (σε άλλο Viva Wallet χρήστη)

- Μεταφορά σε επιχείρηση (για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Viva Wallet)

- Μεταφορά σε άλλο Wallet (σε ένα από τα επαγγελματικά Wallet σας ή στο προσωπικό σας Viva Wallet)