Πώς μπορώ να μεταφέρω ένα χρηματικό ποσό σε άλλο χρήστη Viva Wallet;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να μεταφέρετε το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε από το προσωπικό σας Viva Wallet σας σε οποιοδήποτε Viva Wallet χρήστη.(Επιλέξτε Μεταφορά> Μεταφορά σε τρίτο)

Μεταφορά γίνεται χωρίς χρέωση, σε πραγματικό χρόνο.

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι τον αριθμό του κινητού του χρήστη που αντιστοιχεί το Viva Wallet.