Ο πελάτης μου δεν έλαβε το αποδεικτικό στο e-mail του. Πως μπορώ να το ξαναστείλω;

Παρακολούθηση

Κάθε αποδεικτικό συναλλαγής είναι εύκολα προσβάσιμο μέσα από το εντός login περιβάλλον του λογαριασμού του εμπόρου. Για να στείλετε ξανά στον πελάτη ένα αποδεικτικό θα πρέπει να εντοπίσετε τη συναλλαγή (ενότητα “Οι πωλήσεις μου”) αφού συνδεθείτε στο προφίλ σας και να επιλέξετε την εμφάνιση του αποδεικτικού. Στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε, ώστε να το στείλετε με e-mail.