Τα τερματικά Viva Wallet POS υποστηρίζουν ανέπαφες (contactless) συναλλαγές;

Παρακολούθηση

Όλα τα Ενσύρματα και Ασύρματα Viva Wallet POS τερματικά μπορούν να υποστηρίξουν ανέπαφες (contactless) συναλλαγές. Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί αργότερα, εντός του 2015.

Το Viva mPOS δεν υποστηρίζει ανέπαφες (contactless) συναλλαγές.