Πρέπει να έχω πιστοποιητικό SSL για να χρησιμοποιήσω τη ‘Native Checkout’;

Παρακολούθηση

Αν και όλα τα ευαίσθητα δεδομένα καρτών μεταδίδονται στην Viva Payments κρυπτογραφημένα, απαιτούμε οι σελίδες σας να εξυπηρετούνται με χρήση πιστοποιητικού SSL.

Αυτό το κάνουμε για λόγους ασφάλειας, καθώς πάντα υπάρχει το ρίσκο έκθεσης σε μια κακόβουλη ‘man-in-the-middle’ επίθεση.

Έχετε επίσης υπόψιν, πως οι πελάτες αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν καταχωρούν τα στοιχεία πληρωμής σε σελίδες που κάνουν (εμφανώς) χρήση πιστοποιητικού SSL, οπότε κάτι τέτοιο σίγουρα έχει θετική επίπτωση και στις πωλήσεις σας.