Δε δουλεύει το κουμπί πληρωμής

Παρακολούθηση

Μερικές φορές κατά την αντιγραφή και επικόλληση του κώδικα που έχει δημιουργηθεί για το κουμπί πληρωμής, ο κώδικας αλλάζει ακούσια. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε οτι ο κώδικας του κουμπιού δεν αλλοιώνεται μετά την επικόλλησή του.