Πού μπορώ να βρω τα MerchantID, API Key και Source Code;

Παρακολούθηση

Τα MerchantID και API key θα τα βρείτε στις 

Ρυθμίσεις > Πρόσβαση API 

 

ενώ για το Source Code επιλέξτε:

Πωλήσεις > Πηγές πληρωμών και δείτε τη στήλη κωδικός. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μια πηγές πληρωμών θα πρέπει να επιλέξετε αυτή που είναι συνδεδεμένη με το domain σας ενδιαφέρει.