Δεν βλέπω όλες τις συναλλαγές / πωλήσεις μου.

Παρακολούθηση

Δείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό video

Βεβαιωθείτε οτι χρησιμοποιείτε σωστά τα διαθέσιμα φίλτρα αναζήτησης στις επιπλεόν επιλογές όπως "Τύπο συναλλαγής" και "Παρατηρήσεις" κτλ. Αν θέλετε να βλέπετε όλες τις συναλλαγές θα πρέπει να επιλέξετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.