Μπορώ να πραγματοποιήσω αντιλογισμό μέσω API;

Παρακολούθηση

Ναι φυσικά! Ωστόσο θα χρειαστεί πρώτα να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα την επιλογή. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις / Πρόσβαση API και έπειτα τσεκάρετε την επιλογή Επιτρέπονται αντιλογισμοί μέσω του API.

Έπειτα μπορείτε να κάνετε ακυρώσεις και αντιλογισμούς χρησιμοποιώντας την κλήση CancelTransaction