Πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι πελάτες μου για να ολοκληρώσουν μία πληρωμή

Παρακολούθηση

Όσο χρόνο εσείς ορίσετε!

Δημιουργώντας μία εντολή πληρωμής ορίζετε και τον χρόνο που αυτή θα είναι ενεργή. Το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης μιας πληρωμής αναγράφεται ξεκάθαρα στην ειδοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες σας, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πόσο χρόνο έχουν για να ολοκληρώνουν τη πληρωμή.

Στη περίπτωση αποστολής ειδοποιήσεων πληρωμής μέσω του API, μπορείτε να ορίσετε το περιθώριο ολοκλήρωσης της πληρωμής μέσω των προαιρετικών παραμετρων ExpirationDate’ ή ‘PaymentTimeOut’. Στην περίπτωση που δεν ορίσετε εσείς κάποιο περιθώριο ολοκλήρωσης, η εντολή θα λήξει αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

Για να υποστηρίξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιλογές πληρωμών με μετρητά, αντικαταβολή και μέσω e-banking, δώστε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο στους πελάτες σας για να ολοκληρώσουν την πληρωμή.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εντολές πληρωμών που δεν λήγουν ποτέ!

Σημειώστε πως αν ο πελάτης σας προσπαθήσει να πληρώσει έναν κωδικό που έχει λήξει, με κάρτα ή μετρητά, το σύστημα δεν θα επιτρέψει την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία λήξης μιας εντολής πληρωμής δεν έχει εφαρμογή στις πληρωμές μέσω e-banking. Αυτό οφείλεται σε περιορισμό του διατραπεζικού δικτύου πληρωμών ΔΙΑΣ. Οι πληρωμές μέσω e-banking γίνονται δεκτές από τα συστήματά μας ακόμα και όταν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.