Χρησιμοποιώντας το Wallet σας για να κάνετε μεταφορές

Παρακολούθηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο από το Wallet σας έτσι ώστε να κάνετε μεταφορές:

-σε έναν τραπεζικό λογαριασμό

-σε κάποιο άλλο Wallet δικό σας (προσωπικό ή επαγγελματκό)

-σε wallet κάποιας επιχείρησης (για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Viva Wallet)

ή  στο προσωπικό Wallet φίλων σας