Τι πρέπει να κάνω όταν προκύψει αμφισβήτηση συναλλαγής;

Παρακολούθηση

Μια αμφισβήτηση συναλλαγής μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από την πλευρά σας, διαφέρουν κατά περίπτωση. Κάποιες βασικές ενέργειες περιγράφονται παρακάτω:

  • Επικοινωνήστε με τον πελάτη: Πολλές φορές η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη είναι αρκετή ώστε να επιλυθεί άμεσα η αμφισβήτηση. Η επικοινωνία κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διαπιστώσετε τα ακριβή αίτια της αμφισβήτησης και στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης αμφισβήτησε τη συναλλαγή επειδή δεν την αναγνώρισε. Αν η αμφισβήτηση έχει προκύψει από παρεξήγηση, ο καρτούχος μπορεί να αποσύρει άμεσα την αμφισβήτηση επικοινωνώντας με την τράπεζα του και υποβάλλοντας εκεί αίτημα άρσης αμφισβήτησης.
  • Υποστηρίξτε εγγράφως τη θέση σας: Σε περιπτώσεις που αμφιβάλλετε ή πιστεύετε ότι η συναλλαγή δεν θα έπρεπε να έχει αμφισβητηθεί, μπορείτε να υποστηρίξετε τη θέση σας παρέχοντας όση περισσότερη πληροφορία μπορείτε. Η Viva Payments θα σας καθοδηγήσει για την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία ακολούθως θα προσκομίσει στην Τράπεζα και θα σας ενημερώσει για το τελικό αποτέλεσμα.
  • Αποδοχή της αμφισβήτησης: Εάν αποδέχεστε την αμφισβήτηση της συναλλαγής, δεν χρειάζεται από μέρους σας καμία περαιτέρω ενέργεια εκτός από την σχετική ενημέρωσή μας για την αποδοχή της, μέσα από το εντός login περιβάλλον, και στην συνέχεια το ποσό θα επιστραφεί στον πελάτη σας. Σημειώστε ότι σε περιπτώσεις αμφισβήτησης, δεν είναι δυνατή η από μέρους σας επιστροφή του ποσού στον πελάτη.