Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν προκύψει αμφισβήτηση συναλλαγής;

Παρακολούθηση
  • Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης σας αμφισβητήσει μια συναλλαγή, σας ενημερώνουμε μέσω email και μέσω του εντός-login περιβάλλοντος, για τις απαιτούμενες ενέργειες (υποβολή δικαιολογητικών κτλ). Εξειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας και τηλεφωνικά, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαιτούμενες διαθέσιμες πληροφορίες.
  • Το ποσό της συναλλαγής που αμφισβητήθηκε, αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του ηλεκτρονικού σας Viva Wallet λογαριασμού (wallet).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αντίστοιχη τράπεζα, προκειμένου να αποφανθεί για την τελική έκβαση της αμφισβήτησης. Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση συναλλαγής κριθεί υπέρ σας, το παρακρατηθέν ποσό σας επιστρέφεται εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση κατά την οποία η αμφισβήτηση συναλλαγής κριθεί υπέρ του πελάτη, επιβαρύνεστε με πρόσθετη χρέωση.