Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγής;

Παρακολούθηση

Μια αμφισβήτηση συναλλαγής προκύπτει όταν ένας πελάτης επικοινωνήσει με την τράπεζά του και απαιτήσει να του επιστραφεί το ποσό μιας συναλλαγής, την οποία ο ίδιος αμφισβητεί. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης συναλλαγής, η Viva Payments θα σας παρέχει κάθε δυνατή ενημέρωση προκειμένου να σας βοηθήσει στην επίλυση της αμφισβήτησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.