Πληρωμές από Κάρτες Diners

Παρακολούθηση

Οι κάρτες Diners δεν είναι ενεργοποιημένες αυτόματα σε κάθε νέο λογαριασμό.

Θα χρειαστεί να επιλέξετε Ρυθμίσεις/ Προφίλ/ Αποδοχή Καρτών και έπειτα το κουμπί «Κάντε αίτηση», στη περίπτωση που θέλετε να δέχεστε πληρωμές μέσω Diners.

Θα ειδοποιηθείτε μόλις η αίτησή σας εγκριθεί.