Υπάρχει κάποιο demo περιβάλλον που μπορούν να χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές μου;

Παρακολούθηση

Φυσικά! Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα demo λογαριασμό στο http://demo.vivapayments.com όπου μπορείτε να κάνετε δοκιμές, καθώς δεν εκτελούνται σε αυτό πραγματικές συναλλαγές.

Σημειώστε όμως ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές στο demo περιβάλλον (π.χ. τα κουμπιά πληρωμών).

Προσοχή! Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσετε τα πραγματικά στοιχεία της κάρτας σας στο demo περιβάλλον, όταν κάνετε δοκιμαστικές συναλλαγές. Μία επιτυχημένη πληρωμή μέσω καρτών μπορεί προσομοιωθεί με τη χρήση των παρακάτω στοιχείων.

Αριθμός κάρτας: 4111111111111111

Ημερομηνία λήξης: Εισάγεται οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία

CVV: 111

Υπενθυμίζουμε πως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δεδομένα/στοιχεία του demo περιβάλλοντος στο περιβάλλον παραγωγής και αντίστροφα.