Ο πελάτης μου έλαβε ένα αποδεικτικό email από τo Viva Wallet. Είναι φυσιολογικό;

Παρακολούθηση

Ναι, φυσικά!

Κάθε φορά που λαμβάνετε μία πληρωμή, το σύστημα αυτόματα αποστέλλει ένα αποδεικτικό πληρωμής στο email του πελάτη σας. Αυτό το αποδεικτικό παρέχει στον πελάτη σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της συναλλαγής (Όνομα Εμπόρου, Περιγραφή Χρέωσης, Τρόπος Πληρωμής, Ποσό Πληρωμής κτλ.)

Το email περιλαμβάνει επίσης μια περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο η πληρωμή θα εμφανιστεί στην ανάλυση του λογαριασμού της κάρτας του πελάτη σας. Αυτή η περιγραφή μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μιας αμφισβήτησης.