Πώς λειτουργούν οι άτοκες δόσεις;

Παρακολούθηση

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μία χρέωση κάρτας, μπορείτε να δώσετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα άτοκων δόσεων. Εσείς ορίζετε το μέγιστο αριθμό των δόσεων που προσφέρετε στους πελάτες σας. Αυτό είναι πολύ βολικό γι 'αυτούς και η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρετε, ακόμη και για πράγματα που κανείς δεν σκέφτηκε να πληρώσει με δόσεις πριν!

Ο πελάτης σας μπορεί είτε να πληρώσει το συνολικό ποσό, ή να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί (μέχρι το ανώτατο όριο που έχει οριστεί από εσάς).

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση (μείον την προμήθεια της Viva Payments) μεταφέρεται στον Viva Wallet λογαριασμό σας κάθε μήνα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στο Viva Wallets σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών το αργότερο.

Στην περίπτωση των άτοκων δόσεων, το συνολικό ποσό δεσμεύεται από την αρχή στην κάρτα του πελάτη, με αποτέλεσμα να μη του επιτρέπει να προβεί σε επόμενες αγορές σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Κάθε μήνα χρεώνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση μέχρι την αποπληρωμή του συνόλου.