Μπορώ στο λογαριασμό μου να συνδέσω περισσότερα από ένα e-shop που ανήκουν στην εταιρεία μου;

Παρακολούθηση

Ναι. Κάθε e-shop ορίζεται στο σύστημα ως “Πηγή συναλλαγών”. Μέσα από το προφίλ σας μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστες πηγές, και να ορίσετε διαφορετικά domain και urls ανακατεύθυνσης για καθένα από αυτά. Οι πηγές συναλλαγών υπόκεινται σε έλεγχο ως προς το περιεχόμενό τους από το αρμόδιο τμήμα και ο χρόνος ελέγχου τους ποικίλει έως 2 εργάσιμες ημέρες.

Πριν δηλώσετε το προς έγκριση url βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του site σας είναι:

-          Διαθέσιμο (δεν είναι under construction)

-          Ορατό (δεν απαιτούνται credentials για την είσοδο σε αυτό, ή αν απαιτούνται θα πρέπει να αποσταλούν στο support@vivawallet.com)

-          Πλήρες περιεχομένου (δεν περιέχει dummy κείμενα, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες, δεν έχει περιορισμένη λειτουργικότητα)

Επιπλέον, πριν δηλώσετε το προς έγκριση url βεβαιωθείτε ότι στο αντίστοιχο site, έχουν ενσωματωθεί:

-          Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει)

-          Στοιχεία Εταιρείας και Contact Details (Επίσημη Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, Διεύθυνση έδρας εταιρείας, σταθερό τηλέφωνο, Διεύθυνση email, Κινητό τηλέφωνο*,  Fax *)

 

*εφόσον διατίθεται